Technikum

Technikum im. Józefa Piłsudskiego

Sztandar szkoły:

 Czytaj artykuł: Patron Technikum