misja szkoły

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Brzesku zapewnia swoim uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości, kreatywności, wrażliwości, samodzielności, otwartości na drugiego człowieka i problemy regionu, Polski i Europy.
 

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
ul. Okulickiego 2
32-800 Brzesko
tel. 14 6863200   fax. 14 6863837
          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.          
 
    Patronat merytoryczny dla klas
o profilu dziennikarskim oraz patronat medialny konkursu "Moje pasje"

Osiągnięcia uczniów

Spis treści

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2017/2018

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w danym typie szkoły 

 

 

Patrycja Giza

kl. 3LT Technikum im. J. Piłsudskiego

 Patrycja Giza jest uczennicą zdyscyplinowaną, bardzo odpowiedzialną i sumienną. W roku szkolnym 2016/2017 uzyskała promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w danej szkole: 5,2. 

Systematycznie i wytrwale zdobywa wiedzę i umiejętności. Wykazuje  szczególne uzdolnienia w przedmiotach takich jak: historia, język polski oraz logistyczne przedmioty zawodowe. Brała udział w Olimpiadzie Wiedzy Logistycznej i  konkursach: Wiedzy o Józefie Piłsudskim, Lidze Młodych Logistyków, Recytatorskim z języka niemieckiego, Powiatowym Konkursie Wiedzy o Kazimierzu Wielkim, zajmując I miejsce.

 

 

Franciszek Podłęcki

kl. 2G Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika

Franciszek Podłęcki jest uczniem wyjątkowo uzdolnionym i pracowitym. W roku szkolnym 2016/2017 uzyskał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w danej szkole: 5,55.

Jego zainteresowania skoncentrowane są głównie na przedmiotach humanistycznych. Największym osiągnięciem ucznia w roku szkolnym 2016/2017 było zajęcie III miejsca w XIX Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym i I miejsce w międzyszkolnym Konkursie Piosenki Niemieckojęzycznej. Ponadto odniósł on znaczące sukcesy w konkursach recytatorskich, historycznych, wokalnych i językowych na szczeblach międzyszkolnych, gminnych i powiatowych. Należy także podkreślić zaangażowanie ucznia w projekcie Szkoła Dialogu oraz w grupie teatralnej i koncertach charytatywnych.

 

 

 

Osiągnięcia uczniów - udział  w olimpiadach, konkursach

przedmiotowych oraz zawodach sportowych w r. szk. 2017/2018

  

Liceum Ogólnokształcące

 

Technikum

 

 

 ************************************************** 

 

Osiągnięcia uczniów - udział  w olimpiadach, konkursach

przedmiotowych oraz zawodach sportowych w r. szk. 2016/2017

 

Liceum Ogólnokształcące

 

Technikum

 

***********************************************************************************

 

Login - tylko zarejestrowani

  Kontakt

 tel. 14 6863200
 fax. 14 6863837


 Email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekt: Gabriela Aleksiewicz

Ankara Escort istanbul Escort Malatya Escort Adana Escort Bursa Escort Gaziantep Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Eskişehir Escort Eryaman Escort