Nauczanie zdalne w ZSP Nr 1

 

Zarządzenie nr 22/2020 Dyrektora ZSP Nr 1 w Brzesku 

Zarządzenie nr 27/2020 Dyrektora ZSP Nr 1 w Brzesku

 

Dyrektor ZSP Nr 1 w Brzesku informuje, iż od dnia 25 marca 2020 (środa) trwa nauczanie zdalne zgodnie z obowiązującym dla danego oddziału planem zajęć.  

******************************************************************************************************************************************************** 

 

Nauczanie zdalne - bezpieczeństwo i higiena pracy

 

BHP w zdalnym nauczaniu wychowania fizycznego w warunkach domowych

 

Zasady bezpieczeństwa danych podczas lekcji online

Bezpieczeństwo danych - informacja dla rodziców

 

Godziny pracy Dyrektora Szkoły i wicedyrektorów

Godziny pracy pedagoga, psychologa, doradców zawodowych

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w trakcie trwania zdalnego nauczania

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej  /od 1 do 5 czerwca/

 

Zdalne nauczanie   - Konsultacje nauczycieli przedmiotów

Zdalne nauczanie   - Konsultacje nauczycieli przedmiotów zawodowych

Zdalne nauczanie   - Konsultacje dla maturzystów LO /od 25.05/

Zdalne nauczanie   - Konsultacje dla maturzystów Technikum /od 25.05/

Zdalne nauczanie   - Konsultacje LO /od 1-5.06/                                    

Zdalne nauczanie   - Konsultacje Technikum /od 1-5.06/

 

****************************************************************************************************************************************************************

 

Procedury bezpieczeństwa - konsultacje

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w ZSP Nr 1

 

Egzamin maturalny 2020