Dokumenty

 

Statut Zespołu 

 

Statut Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika

 

Statut Technikum im. J. Piłsudskiego

 

 

Program wychowawczo - profilaktyczny Liceum

 

Program wychowawczo - profilaktyczny Technikum

 

 

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

 

 

Program Doradztwa Zawodowego dla Liceum

 

Program Doradztwa Zawodowego dla Technikum

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Liceum

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Technikum

 

 

Regulamin organizacji wycieczek 

 

 

Procedury zwolnień z zajęć ucznia Liceum

 

Procedury zwolnień z zajęć ucznia Technikum

 

 

ABC ucznia

 

 

Ubezpieczenie uczniów Liceum

Ubezpieczenie uczniów Technikum