Kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
ul. Okulickiego 2
32-800 Brzesko
tel. 14 6863200   fax. 14 6863837
 
                      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
 

ABC ucznia

Odważ się być dobrym, mądrym

 i przyzwoitym Człowiekiem!

 

  Przeciwstawiaj się złu!

Nie daj się ponieść fali chamstwa i głupoty!

Pochwal się swoimi talentami i umiejętnościami.

Pracuj nad sobą i dbaj o swój rozwój.

 

      NAGRODY ;)

      Za rzetelną naukę, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia w nauce, kulturze i sporcie, wyróżniającą pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska, indywidualne, wybitne osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole, uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

a.  pochwała wobec klasy udzielona przez nauczyciela, wychowawcę;

b.  pochwała lub wyróżnienie przez Dyrektora wobec uczniów całej szkoły;

c.  dyplom i nagroda w formie upominku rzeczowego z funduszu Rady Rodziców;

d.  list gratulacyjny lub dyplom pochwalny dla ucznia i jego rodziców;

e.  medal „Sapere auso”;

f.  wyróżniające świadectwo zgodnie z regulaminem promowania;

g.  wytypowanie ucznia do stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Stypendium Prezesa Rady Ministrów;

h.  medal "Za osiągnięcia sportowe";

i.   medal „Uberrimis artibus ornato”;

j. medal "Primus inter pares".

 

KARY ;(

Uczeń może być ukarany za:

- nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Zespołu,

- postępowanie wywierający szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską,

- czyny sprzeczne z prawem, których uczeń dopuszcza się na terenie szkoły lub poza nią.

Rodzaje kar stosowanych w szkole: 

1. upomnienie wychowawcy klasy,

2. nagana wychowawcy klasy,

3. nagana Dyrektora Szkoły,

4. nagana Dyrektora Szkoły wraz z ostrzeżeniem,

5. skreślenie z listy uczniów.

Kary stosuje się według ustalonej kolejności.W szczególnie drastycznych przypadkach, uczeń może być ukarany na wniosek Rady Pedagogicznej z pominięciem ww. gradacji

Decyzję o skreśleniu ucznia podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, w przypadku:

 

1)      stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu oraz wyjątkowa agresja i akty przemocy wobec uczniów, pracowników szkoły i innych osób;

2)      dystrybucja narkotyków i środków odurzających;

3)      spożywanie alkoholu i bycie pod wpływem środków odurzających na terenie szkoły i w jej obrębie oraz na wycieczkach i imprezach organizowanych przez szkołę;

4)      naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób;

5)      kradzieży mienia szkolnego i prywatnego;

6)      umyślnego dewastowania mienia szkolnego;

7)      zniesławienie szkoły, np. w Internecie;

8)      stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego;

9)      fałszowanie dokumentów szkolnych;

10)  notoryczne łamanie postanowień Statutu Zespołu mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących;

11)  popełnienie innych czynów karalnych w świetle kodeksu karnego;

12)  niespełnianie obowiązku nauki;

13)  na uzasadniony wniosek wychowawcy klasy, gdy liczba godzin nieusprawiedliwionych w ciągu półrocza przekracza 100.

 

 

 Pamiętaj o stroju godnym  Ucznia i Polaka !

   Zadbaj o schludny i estetyczny wygląd – przez nieodpowiedni wygląd ucznia rozumie się ekstrawagancki makijaż i fryzurę, ekstrawagancką lub niebezpieczną dla zdrowia biżuterię oraz brak dbałości o higienę osobistą.

      Zadbaj o odświętny strój na wszystkie uroczystości szkolne oraz egzaminy: biała bluzka/koszula i czarna/e granatowa/e spódnica lub spodnie.

   Zadbaj o to, by w czasie zajęć szkolnych nie  chodzić w ubiorach nieestetycznych, ekstrawaganckich, bądź naruszających poczucie przyzwoitości, a za takie uważa się: bluzki i podkoszulki na ramiączkach, ze zbyt dużymi dekoltami, odsłaniające brzuch i plecy, zbyt krótkie spodnie i spódnice, szorty i krótkie spodenki, spodnie powyżej kolan.

 

  

Odświętny ubiór obowiązuje ucznia podczas następujących uroczystości i wydarzeń szkolnych:

Inauguracja roku szkolnego

Uroczystość Ślubowania (dotyczy uczniów klas I)

Szkolne obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej

Szkolne obchody Święta Odzyskania Niepodległości

                                                                            Święto Liceum Ogólnokształcącego

Szkolne obchody Święta 3 Maja

Uroczystość Pożegnania Maturzystów (dotyczy maturzystów )

Egzamin dojrzałości i egzaminy zawodowe (dotyczy maturzystów )

Zakończenie roku szkolnego

 

Bezwzględnie:

v     przestrzegaj zakazu opuszczania terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych i przerw bez opieki wychowawcy lub innego nauczyciela;

v     w razie zachorowania w szkole zgłoś się do higienistki szkolnej lub uzyskaj zwolnienie z lekcji zgodnie z przyjętym sposobem zwolnień;

v     pamiętaj, by usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach szkolnych - w ciągu tygodnia;

v     korzystaj z szatni, by chodzić po szkole w obuwiu zastępczym;

v     noś w szkole i poza szkołą legitymację szkolną – jesteś zobowiązany do okazywania jej pracownikom szkoły;

v     przestrzegaj zakazu posiadania oraz spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz palenia nikotyny, a także palenia i posiadania papierosów elektronicznych (e-papierosów);

v     w czasie zajęć dydaktycznych nie używaj telefonów komórkowych oraz innych nośników pamięci służących nagrywaniu (pamiętaj, że podczas lekcji telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne, służące do nagrywania, filmowania i łączenia się z siecią internetową, mają być wyłączone i schowane; nie wolno również przebywać na zajęciach lekcyjnych ze słuchawkami w uszach, wyjmować z kieszeni i plecaków wyżej wymienionych urządzeń);

v     pamiętaj, że nie wolno używać bez zgody nauczyciela telefonu lub innego urządzenia elektronicznego do fotografowania, filmowania oraz nagrywania dźwięku;

    zadbaj o czystość języka, przeciwstawiaj się brutalności i chamstwu w szkole i poza nią.

 

Login - tylko zarejestrowani

  Kontakt

 tel. 14 6863200
 fax. 14 6863837


 Email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekt: Gabriela Aleksiewicz

Ankara Escort istanbul Escort Malatya Escort Adana Escort Bursa Escort Gaziantep Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Eskişehir Escort Eryaman Escort