Kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
ul. Okulickiego 2
32-800 Brzesko
tel. 14 6863200   fax. 14 6863837
 
                      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
 

Modernizacja kształcenia zawodowego

 MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZSP NR 1 - PODSUMOWANIE 

Od września 2010 roku do października 2015 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku uczestniczył w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce realizowanym w powiecie brzeskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Głównym celem działań podjętych w ramach projektu było wzmacnianie kluczowych umiejętności zawodowych uczniów, szczególnie umiejętności oczekiwanych przez pracodawców. W ZSP Nr 1 uczniowie realizowali powyższe działanie uczestnicząc w różnorakich kursach zawodowych, wizytach zawodoznawczych, seminariach tematycznych. Przez trzy lata uczniowie realizowali wakacyjne płatne staże zawodowe. W wyniku analizy sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy, w szkole cyklicznie planowano i realizowano kursy zawodowe, wzmacniające pozycję absolwentów na rynku pracy. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia m.in. w następujących kursach:

- obsługi nowoczesnych multimediów,

- administrowania sieciami i obsługa bazami danych,

- obróbki cyfrowej zdjęć i materiałów video,

- obsługi nowoczesnych urządzeń IT stosowanych w handlu,

- kadry i płace,

- florystycznym,

- obsługi wózków widłowych,

- prawo jazdy kat. B,

- obsługi programów magazynowych,

- pozyskiwania funduszy unijnych.

Zgodnie z regulaminami rekrutacji, pierwszeństwo udziału w poszczególnych kursach mieli uczniowie, dla których poszczególne umiejętności miały szczególne znaczenie. Np. kurs kadry i płace był dedykowany uczniom kształcącym się w zawodzie Technik Ekonomista, kurs obsługi wózków widłowych – dla Technika Logistyka i Technika Handlowca, kurs administracji sieciami i bazami danych – skierowany był przede wszystkim do uczniów kształcących się w zawodzie Technik Informatyk. Realizowany projekt przyczynił się do podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZSP Nr 1 w Brzesku. Uczniowie poszczególnych branż rozwijali swoje wiadomości i umiejętności poprzez uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego branżowego i matematyki finansowej. Uczniowie mający zalęgłości w nauce mogli uzupełnić swoją wiedzę na zajęciach wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego. Wszystkie typy zajęć cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Cykliczność zajęć pozwoliła wzmacniać umiejętności kluczowe dużej grupy młodzieży.

Realizacja projektu znacząco przyczyniła się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego. Podejmowane działania miały odzwierciedlenie w zdawalności egzaminów zawodowych np. w roku 2014 97% uczniów Technikum Informatycznego zdało egzamin zawodowy, co zapewniło szkole 5 miejsce w Polsce. Słuszność podejmowanych działań potwierdził wzrost zainteresowania kształceniem zawodowym wśród absolwentów gimnazjów. Analiza liczby uczniów Technikum im. J. Piłsudskiego wskazuje, że mimo narastającego niżu demograficznego  w rocznikach uczniów rozpoczynających kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych, ilość uczniów wybierających Technikum w ZSP Nr 1 utrzymuje się na tym samym poziomie ( 2013/2014 – 423 uczniów, 2014/2015 – 415 uczniów, 2015/2016 – 420 uczniów).

Realizacja projektu znacznie podniosła konkurencyjność szkoły. Opracowanie programu rozwojowego Technikum im. J. Piłsudskiego oraz doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt do zajęć praktycznych wpłynęło na wzmocnienie i unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły. Dzięki środkom z realizowanego projektu ZSP Nr 1 w Brzesku został wyposażony w pracownię komputerową, otwarto nowoczesną pracownię reklamy wyposażoną w komputery i ploter, doposażono pracownie językowe oraz pracownię ekonomiczną w zestawy interaktywne (tablice, projektory). Handlowcy podczas zajęć praktycznych mogli korzystać zakupionych ze środków projektu nowoczesnych kas fiskalnych i palmtopów.
Kolejnym innowacyjnym działaniem wdrożonym z szkole podczas realizacji projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” było upowszechnianie kształcenia z wykorzystaniem potencjału technicznego przedsiębiorstw. Uczniowie Technikum im. J. Piłsudskiego w ZSP nr 1 w Brzesku w latach 2010-2015 uczestniczyli w wielu wizytach zawodoznawczych. Uczniowie m.in. poznali pracę fabryki MAN w Niepołomicach, odwiedzili fabrykę FIAT AUTOPOLAND w Bielsku Białej, uczestniczyli wizycie zawodoznawczej w MOTOROLA SOLUTIONS w Krakowie, zwiedzili Elektrownię Szczytowo– Pompową w Żywcu. Szczególnie atrakcyjnym dla uczniów zawodu Technik Logistyk okazał się pobyt młodzieży na targach branżowych oraz zajęciach w Labolatorium Logistyki w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Cennym doświadczeniem dla Ekonomistów była wizyta na Giełdzie Papierów Wartościowych, Punkcie Informacyjnym UE oraz Sejmie RP.

Realizacja płatnych staży zawodowych była dla uczniów znakomitą okazją zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego. Działanie to znacząco wzmocniła współpracę szkoły z lokalnymi pracodawcami. Realizację płatnych staży zawodowych poprzedziło opracowanie w porozumieniu z  lokalnymi pracodawcami poszczególnych branż programów praktyk. Kolejnego bezpośredniego kontaktu pracodawcami wymagało przygotowanie stosownych dokumentów. Dzięki bezpośrednim spotkaniom i rozmowom z przedsiębiorcami wzmocniono współpracę związaną z coroczną organizacją miesięcznych praktyk zawodowych.  Uczniowie Technikum w ZSP Nr 1 mieli okazję zdobyć doświadczenia zawodowe u lokalnych przedsiębiorców: Zasada Trans Spedition, FHU Comtel, Centrum Ubezpieczeń i Finansów PARTNER, A4 Studio, Studio DELTA, Karpiel sp. z o.o. i inne.

Realizacja projektu znacząco wpłynęła na poprawę wizerunku kształcenia zawodowego wśród młodzieży. Uczniowie wybierając technika nie czują się „gorszymi uczniami”. Są świadomi podjętych decyzji, znają mocne strony zdobycia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Wiedzą, że zdobyty zawód wzmacnia ich pozycję na rynku pracy i nie zamyka możliwości dalszego kształcenia. Zdobyte podczas realizacji projektu doświadczenia, szkoła wykorzystuje realizując swoje zadania statutowe. Chcąc otworzyć się na potrzeby lokalnego rynku pracy, ZSP Nr1  od dwóch lat cyklicznie organizuje szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego, na które zaprasza lokalnych przedsiębiorców. Szkolenia są dla nauczycieli znakomitą okazją wymiany doświadczeń oraz wzmacniają lokalną współpracę na rzecz zatrudnienia. Również od dwóch lat ZSP Nr 1 znacznie wzmocniło współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami. Corocznie w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości uczniowie biorą udział w ramach zajęć kształcenia zawodowego w wizytach zawodoznawczych, zgodnych z kierunkami kształcenia, np. Technik Organizacji Reklamy – Wizyta w Brzeskiej Oficynie Wydawniczej A. Dziedzic czy w Studio Masters, Technik Logistyk – Zasada Trans Spedition czy Karpiel sp. z o.o., Technik Ekonomista – Urząd Skarbowy w Brzesku, PUP Brzesko.

Podejmowane działania wzmacniają pozytywny wizerunek szkoły w lokalnym środowisku oraz podnoszą jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego ZSP Nr 1.

  • 101
  • 102
  • 103
  • 104

Login - tylko zarejestrowani

  Kontakt

 tel. 14 6863200
 fax. 14 6863837


 Email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekt: Gabriela Aleksiewicz

Ankara Escort istanbul Escort Malatya Escort Adana Escort Bursa Escort Gaziantep Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Eskişehir Escort Eryaman Escort