Kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
ul. Okulickiego 2
32-800 Brzesko
tel. 14 6863200   fax. 14 6863837
 
                      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
 

KSZTAŁCIMY ZAWODOWO

 

KSZTAŁCIMY ZAWODOWO! – I etap rozpoczęty.

Blog uczestników wyjazdu do Walencji

 

 

10.04.2015 uczestnicy projektu z opiekunami p. A. Ożóg oraz z p. Ł. Filipem wyjechali na 28 dni do Hiszpanii. W Walencji przez 4 tygodnie uczniowie będą odbywać praktyki w przedsiębiorstwach zgodnie z opracowanym programem praktyk. Wyjazd będzie znakomitą okazją zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych, szlifowania języka angielskiego i hiszpańskiego oraz poznanie mieszkańców i  kultury Walencji.

 

23 lutego 2015 r.  po podpisaniu umowy finansowej z FRSE,  rozpoczęliśmy w naszej szkole realizację projektu, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – POWER.  Realizacja pierwszego etapu projektu – organizacji wyjazdu 16 uczniów technikum w zawodzie Technik Logistyk i Technik Informatyk do Walencji /Hiszpania/ - była bardzo trudna, z uwagi na krótki okres pomiędzy podpisaniem umowy a zaplanowanymi terminami wyjazdu.

 

23 lutego p. dyr. M. Góra podpisała umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Od tego momentu podjęto intensywne działania, mające na celu zorganizowanie wyjazdu w terminie zaplanowanym w projekcie. Udało się dzięki  zaangażowaniu wielu osób: p. dyr. M. Góry, która czuwała nad właściwym przebiegiem wszystkich działań, p. D. Jedlińska  koordynowała i nadzorowała czynności związane z właściwym dokumentowaniem  i organizowaniem wyjazdu zgodnie w wytycznymi programu POWER, p. Ł. Filip zajmował się organizacją wyjazdu oraz współpracą z partnerem w Hiszpanii, ustalając porozumienie dotyczące wyjazdu, p. M. Tracz czuwa  nad właściwym rozliczeniem finansowym projektu.

 

Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do wyjazdu wzięli udział w przygotowaniu pedagogicznym i kulturowym. Pani Aleksandra Ożóg poprowadziła dla uczniów  zajęcia z podstaw języka hiszpańskiego, p. Ewa Wolny – Dziurgot – przygotowanie pedagogiczne, a p. Dorota Tomczyk kurs pierwszej pomocy.

 

Opracowany projekt składa się z dwóch typów działań: szkolenie kadry/ job shadowing oraz staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach. Projekt obejmuje  działania dotyczące zarówno pracowników związanych z kształceniem zawodowym  jak również uczniów Technikum im. J. Piłsudskiego w ZSP Nr 1 w Brzesku. W ramach realizacji projektu zostały zorganizowane praktyki zawodowe dla uczniów klas trzecich technikum w zawodach technik logistyk oraz technik informatyk.  Zaplanowano jeden staż zawodowy dla 16-osobowej grupy mieszanej tj.: 8 uczniów Technikum Logistycznego i 8 uczniów Technikum Informatycznego w firmach o specjalnościach informatycznych i  logistycznych.  Staże odbywają się w Walencji w Hiszpanii.

 

Działanie SZKOLENIE KADRY przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotów zawodowych nauczanych w ZSP Nr 1 w Brzesku, łącznie 14 osób. Uczestnicy objęci działaniem zapoznają się z organizacją kształcenia zawodowego Wielkiej Brytanii na poziomie odpowiadającym polskiej szkoły zasadniczej i technikum, oraz kształcenia osób dorosłych, uwzględniając kształcenie praktyczne.

 

W ramach realizowanych działań szkoła podjęła współpracę z partnerami w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

 

Wyjazd kadry pedagogicznej zaplanowano na 16-22.08.2015

 

 

“KSZTAŁCIMY ZAWODOWO! - INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM” –  to projekt zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku, w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+  sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Opracowany projekt składał się z dwóch typów działań: szkolenie kadry/ job shadowing oraz staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach. Zaplanowane działania skierowane były do dwóch grup docelowych, tj. 16 uczniów technikum w zawodach: technik logistyk i technik informatyk oraz 14 osób kadry dydaktycznej - nauczycieli kształcenia zawodowego.

W ramach realizacji projektu  w dniach 11.04.2015 - 09.05.2015 zorganizowano praktyki zawodowe dla uczniów klas trzecich technikum. W 28 dniowym stażu zawodowym wzięła udział 16 osobowa grupa mieszana tj.: 8 uczniów Technikum Logistycznego i 8 uczniów Technikum Informatycznego w firmach o specjalnościach informatycznych i  logistycznych.  Staże odbyły się w Walencji w Hiszpanii. Nadrzędnym celem stażu było odbycie przez uczniów miesięcznej praktyki zawodowej, określonej w programie nauczania technikum, doskonalenie znajomości języka zawodowego oraz  zdobycie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych. W ramach zagranicznej praktyki zawodowej uczniowie zdobyli również nowe doświadczenia na stanowisku pracy w swoim zawodzie. Taka praktyka wzbogaciła ich wiedzę merytoryczną i umiejętności w korzystaniu z obcojęzycznych źródeł informacji oraz pozwoliła zrozumieć specyfikę zawodu, doskonalić zasady pracy w grupie i komunikować się ze współpracownikami. Staż zagraniczny pozwolił im poznać i zrozumieć zasady funkcjonowania  przedsiębiorstw, zakres norm, przepisów i procedur stosowanych w krajach Unii Europejskiej w zawodach informatyk oraz logistyk. Wyjazd i praktyka w firmie zagranicznej wzbogaciła ich język merytoryczny oraz znajomość bazy technicznej wykorzystywanej w firmach Unii Europejskiej. Otworzyła młodych ludzi na nowe technologie, nowych ludzi i ich kulturę a także nowe miejsca, które mogą w życiu poznać pomimo, że pochodzą z małych miejscowości. W trakcie pobytu w Hiszpanii uczniowie  nawiązywali kontakty z potencjalnymi pracodawcami i współpracownikami oraz rówieśnikami. Udział uczniów w praktykach rozwinął ich osobowość, kompetencje oraz przedsiębiorczość. Projekt spełnił również oczekiwania uczniów w sferze kulturowo-językowej. Uczestnicy praktyk poznali kulturę i życie codzienne odwiedzanych regionów. Ważnym atutem realizacji stażu była możliwość uzyskania certyfikatu Europass Mobility oraz certyfikatów potwierdzających udział uczniów w mobilności oraz zajęciach z języka hiszpańskiego. Dokumenty  te zostały wystawione imiennie na każdego uczestnika, który zaliczył praktykę. Europass Mobility i przekazane uczniom certyfikaty stanowiły wartość dodaną w procesie kształcenia zawodowego uczestników praktyki.

 Drugim działaniem realizowanym w projekcie było job shadowing. Udział w projekcie był kolejnym doświadczeniem dla nauczycieli kształcenia zawodowego ZSP Nr 1 w Brzesku. 14 osobowa, mieszana grupa w dniach 16.08.2015-22.08.2015 uczestniczyła w wymianie doświadczeń w ADC College w Londynie, Wielka Brytania.  Wymiana doświadczeń wpłynęła na nowelizację i weryfikację procesu kształcenia w zawodach Technik Logistyk, Technik Informatyk, Technik Ekonomista oraz Technik Organizacji Reklamy w ZSP Nr 1. W trakcie tygodniowego szkolenia uczestnicy objęci działaniem zostali zapoznani z organizacją kształcenia zawodowego Wielkiej Brytanii na poziomie odpowiadającym polskiej szkoły zasadniczej i technikum, oraz kształcenia osób dorosłych, uwzględniając kształcenie praktyczne. Dzięki podjętym działaniom zrealizowano następujące cele:

1. zapoznano nauczycieli  z organizacją brytyjskiego systemu kształcenia, w tym m.in. powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy, zakresem współpracy z pracodawcami, organizacją doradztwa zawodowego oraz systemem kształcenia osób dorosłych;

2. nauczyciele nabyli nowe doświadczenia, poznali dobre praktyki w kształceniu zawodowym, m.in. :zakres i zasady stosowania ECVET w kraju partnerskim; bazę dydaktyczną teoretycznego i praktycznego kształcenia zawodowego ADC COLLEGE; zakres i sposoby wykorzystywania technik informatycznych w trakcie zajęć szkolnych; wykorzystania metod e-learningowych i stosowania modułowego systemu kształcenia w zawodach; wsparcia osób dorosłych.

 Beneficjenci projektu przekonali się, które rozwiązania stosowane w UK można wprowadzić do praktyki szkolnej lub jak zmienić istniejące warunki, aby poprawić ich efektywność. Jednym z widocznych rezultatów wprowadzonych w ZSP Nr 1 jest wzmacnianie współpracy szkoły z lokalnymi pracodawcami (zaproszenia na wspólne szkolenia, organizacja wizyt zawodoznawczych w firmach) oraz wykorzystywania metod e-learningu w procesie kształcenia uczniów.

  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
 

 

 

 

 

Login - tylko zarejestrowani

  Kontakt

 tel. 14 6863200
 fax. 14 6863837


 Email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekt: Gabriela Aleksiewicz

Ankara Escort istanbul Escort Malatya Escort Adana Escort Bursa Escort Gaziantep Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Eskişehir Escort Eryaman Escort