Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody
 

Opiekunem Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 jest pan Tomasz Wygoda.

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody liczy 30 członków, są nimi uczniowie klasy 3D.

Przewodniczącą jest Gabriela Kania.

Sekretarzem jest Ewa Strzesak.

Współpracujemy z Zarządem Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie.

Cele LOP:


Działalność LOP-u w roku szkolnym 2015/2016

     W roku szkolnym 2015/2016 do Szkolnego Koła Ligii Ochrony Przyrody należało 18 osób, w większości byli to uczniowie klas o profilu geograficznym (3F i 3D), przewodniczącą była Karolina Tomczyk z klasy 3F, sekretarzem Anna Smulska również z klasy 3F.

Na początku roku szkolnego szkoła przystąpiła do konkursu „Brzesko – czysta gmina” – uczniowie przez cały rok szkolny zbierali surowce wtórne, tj. zakrętki plastikowe oraz baterie. W związku z niewielką ilością zebranych surowców, podjęto decyzję o przekazaniu ich na poczet kolejnej akcji, która odbędzie się w kolejnym roku szkolnym.

Podczas dnia prezentacji organizacji szklonych również Szkolne Koło LOP przedstawiło szczegóły i cele swojej działalności.

Dnia 22. wrześnie Szkoła wraz z Fundacją Nasza Ziemia przystąpiła do Akcji Sprzątanie Świata pod hasłem „Wyprawa – poprawa” w której wzięli udział uczniowie klas: 2RT, 3AT, 3F, 2B, 3ADEFG (chłopcy). Zasięg porządkowanych obszarów podyktowany był dostępnością czasową budynku szkoły. Podczas Akcji łącznie zebrano około 2 m3 śmieci, które zostały posegregowane według rodzaju.

W ramach SKLOP przystąpiliśmy do akcji ekoszkoły polegającej na zbiórce zużytych telefonów komórkowych, których zebrano ponad 40 sztuk. Każdy telefon to zebrane punkty w programie, które później zostaną zamienione na nagrody dla szkoły.    

Członkowie SKLOP to uczniowie klas o rozszerzonym profilu geograficznym, w ramach którego realizowane są zagadnienia związane z degradacją, dewastacją, zagrożeniami i ochroną środowiska przyrodniczego w różnych skalach czasoprzestrzennych, a to przyczynia się do znaczącego wzrostu świadomości ekologicznej, która jest nadrzędnym celem LOP.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualności:
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów, którym nie są obojętne problemy środowiska naturalnego do współtworzenia nowych ekspozycji, które sukcesywnie będziemy umieszczać na tablicach na korytarzu obok sal 114/115.

Rokrocznie organizujemy akcję Sprzątanie Świata, a także gościmy przedstawicieli Zarządu Okręgu LOP w Krakowie, którzy prezentują działalność Ligi.

OLIMPIADA
W styczniu każdego roku odbywa się etap szkolny edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Zachęcamy do udziału w zajęciach przygotowujących do Olimpiady. Na szkolnym etapie olimpiady poprzeczka postawiona jest bardzo wysoko – do drugiego etapu będą mogli przejść uczniowie, którzy uzyskali 80% poprawnych odpowiedzi.

Szczególny nacisk położony jest na wiedzę z następujących dziedzin:

• ekologia klasyczna,

• wody i ich ochrona,

• gleby i ich ochrona,

• gospodarka rolna i leśna,

• żywność i zdrowie,

• ochrona przyrody,

• powietrze i jego ochrona,

• gospodarka odpadami,

• hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi,

• aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze, związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

Zobacz prezentację

 

Zainteresowanych proszę o kontakt.

Opiekun LOP – Tomasz Wygoda.


Nasze akcje

Konkurs „Brzesko – Czysta Gmina"

Narodzie, pomóż przyrodzie

Od listopada 2013r. rozpoczęła się w szkole XIII edycja konkursu „Brzesko - Czysta Gmina” oraz X edycja konkursu „Zbiórka zużytych baterii”.

Do udziału zachęcamy chętnych uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Konkurs polega na zebraniu jak największej ilości surowców wtórnych w szkole: makulatury, butelek plastikowych pet, nakrętek plastikowych (Problem niewielki, odkręcamy puste butelki), zużytych płyt CD/DVD, puszek aluminiowych oraz zużytych baterii.

 Okaż kulturę i chroń naturę

Prosimy swój udział w konkursie zgłosić bezpośrednio do pana Tomasza Wygody, a następnie posegregowane odpady przynieść do sali 115.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2014r.

Dla najaktywniejszych przewidziano nagrody!!!

A gdy nas wyprzedzą inni to: "Pamiętaj !!!  Środowisko ponad wszystko".

Informacja o konkursie znajduje się na plakatach w szkole lub u nauczycieli geografii.

Tyle zysku, ile odzysku

Dnia 11 stycznia 2013r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z Panem mgr inż. Kazimierzem Stankiem wiceprezesem Zarządu Okręgu Krakowskiego Ligi Ochrony Przyrody. Spotkanie zorganizowano z okazji obchodów 85. rocznicy utworzenia Ligi Ochrony Przyrody. Jest to najstarsza organizacja ekologiczna w naszym kraju, której założycielem był Władysław Szafer, profesor botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody.
Pierwszy zjazd LOP miał miejsce 9 stycznia 1928r. i na pamiątkę tego wydarzenia co roku w tym dniu obchodzony jest Dzień Ligi Ochrony Przyrody. Celem organizacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej kształtującej właściwy stosunek społeczeństwa do przyrody ożywionej i nieożywionej.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Podczas prelekcji uczniowie zapoznali się z celami i zadaniami LOP oraz aktualnymi problemami przyrody. 

Członkowie Szkolnego Koła LOP i opiekun Pan Tomasz Wygoda zachęcają osoby zainteresowane do działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska.
Chętne osoby proszone są o zgłaszanie do Pana Tomasza Wygody.

 "Chroń przyrodę z Ligą Ochrony Przyrody” !!!