Kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
ul. Okulickiego 2
32-800 Brzesko
tel. 14 6863200   fax. 14 6863837
 
                      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
 
Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody
 

Opiekunem Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 jest pan Tomasz Wygoda.

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody liczy 30 członków, są nimi uczniowie klasy 3D.

Przewodniczącą jest Gabriela Kania.

Sekretarzem jest Ewa Strzesak.

Współpracujemy z Zarządem Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie.

Cele LOP:

  • Kształtowanie wrażliwości człowieka, a szczególnie młodzieży na bogactwo i piękno przyrody.
  • Zabieganie o zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
  • Zabieganie o właściwe użytkowanie oraz świadome odtwarzanie, jak też pomnażanie zasobów przyrody żywej, nieożywionej i krajobrazu jako dobra ogólnonarodowego.
  • Zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego, a w szczególności: zachowanie różnorodności biologicznej, zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, grzybów i zwierząt wraz z ich siedliskami  poprzez ich utrzymanie lub przywracanie do właściwego stanu, ochronę terenów zieleni w miastach i wsiach, w szczególności ochronę drzew i krzewów, utrzymanie lub przywrócenie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, ochronę krajobrazu i innych składników środowiska przyrodniczego.
  • Inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć, pełnienie roli organizatorskiej w społecznym ruchu na rzecz ochrony przyrody uwzględniającym zasady zrównoważonego rozwoju.
  • Kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody.
  • Upowszechnienie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury i etyki ekologicznej.

Działalność LOP-u w roku szkolnym 2015/2016

     W roku szkolnym 2015/2016 do Szkolnego Koła Ligii Ochrony Przyrody należało 18 osób, w większości byli to uczniowie klas o profilu geograficznym (3F i 3D), przewodniczącą była Karolina Tomczyk z klasy 3F, sekretarzem Anna Smulska również z klasy 3F.

Na początku roku szkolnego szkoła przystąpiła do konkursu „Brzesko – czysta gmina” – uczniowie przez cały rok szkolny zbierali surowce wtórne, tj. zakrętki plastikowe oraz baterie. W związku z niewielką ilością zebranych surowców, podjęto decyzję o przekazaniu ich na poczet kolejnej akcji, która odbędzie się w kolejnym roku szkolnym.

Podczas dnia prezentacji organizacji szklonych również Szkolne Koło LOP przedstawiło szczegóły i cele swojej działalności.

Dnia 22. wrześnie Szkoła wraz z Fundacją Nasza Ziemia przystąpiła do Akcji Sprzątanie Świata pod hasłem „Wyprawa – poprawa” w której wzięli udział uczniowie klas: 2RT, 3AT, 3F, 2B, 3ADEFG (chłopcy). Zasięg porządkowanych obszarów podyktowany był dostępnością czasową budynku szkoły. Podczas Akcji łącznie zebrano około 2 m3 śmieci, które zostały posegregowane według rodzaju.

W ramach SKLOP przystąpiliśmy do akcji ekoszkoły polegającej na zbiórce zużytych telefonów komórkowych, których zebrano ponad 40 sztuk. Każdy telefon to zebrane punkty w programie, które później zostaną zamienione na nagrody dla szkoły.    

Członkowie SKLOP to uczniowie klas o rozszerzonym profilu geograficznym, w ramach którego realizowane są zagadnienia związane z degradacją, dewastacją, zagrożeniami i ochroną środowiska przyrodniczego w różnych skalach czasoprzestrzennych, a to przyczynia się do znaczącego wzrostu świadomości ekologicznej, która jest nadrzędnym celem LOP.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualności:
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów, którym nie są obojętne problemy środowiska naturalnego do współtworzenia nowych ekspozycji, które sukcesywnie będziemy umieszczać na tablicach na korytarzu obok sal 114/115.

Rokrocznie organizujemy akcję Sprzątanie Świata, a także gościmy przedstawicieli Zarządu Okręgu LOP w Krakowie, którzy prezentują działalność Ligi.

OLIMPIADA
W styczniu każdego roku odbywa się etap szkolny edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Zachęcamy do udziału w zajęciach przygotowujących do Olimpiady. Na szkolnym etapie olimpiady poprzeczka postawiona jest bardzo wysoko – do drugiego etapu będą mogli przejść uczniowie, którzy uzyskali 80% poprawnych odpowiedzi.

Szczególny nacisk położony jest na wiedzę z następujących dziedzin:

• ekologia klasyczna,

• wody i ich ochrona,

• gleby i ich ochrona,

• gospodarka rolna i leśna,

• żywność i zdrowie,

• ochrona przyrody,

• powietrze i jego ochrona,

• gospodarka odpadami,

• hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi,

• aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze, związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

Zobacz prezentację

 

Zainteresowanych proszę o kontakt.

Opiekun LOP – Tomasz Wygoda.


Nasze akcje

Konkurs „Brzesko – Czysta Gmina"

Narodzie, pomóż przyrodzie

Od listopada 2013r. rozpoczęła się w szkole XIII edycja konkursu „Brzesko - Czysta Gmina” oraz X edycja konkursu „Zbiórka zużytych baterii”.

Do udziału zachęcamy chętnych uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Konkurs polega na zebraniu jak największej ilości surowców wtórnych w szkole: makulatury, butelek plastikowych pet, nakrętek plastikowych (Problem niewielki, odkręcamy puste butelki), zużytych płyt CD/DVD, puszek aluminiowych oraz zużytych baterii.

 Okaż kulturę i chroń naturę

Prosimy swój udział w konkursie zgłosić bezpośrednio do pana Tomasza Wygody, a następnie posegregowane odpady przynieść do sali 115.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2014r.

Dla najaktywniejszych przewidziano nagrody!!!

A gdy nas wyprzedzą inni to: "Pamiętaj !!!  Środowisko ponad wszystko".

Informacja o konkursie znajduje się na plakatach w szkole lub u nauczycieli geografii.

Tyle zysku, ile odzysku

Dnia 11 stycznia 2013r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z Panem mgr inż. Kazimierzem Stankiem wiceprezesem Zarządu Okręgu Krakowskiego Ligi Ochrony Przyrody. Spotkanie zorganizowano z okazji obchodów 85. rocznicy utworzenia Ligi Ochrony Przyrody. Jest to najstarsza organizacja ekologiczna w naszym kraju, której założycielem był Władysław Szafer, profesor botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody.
Pierwszy zjazd LOP miał miejsce 9 stycznia 1928r. i na pamiątkę tego wydarzenia co roku w tym dniu obchodzony jest Dzień Ligi Ochrony Przyrody. Celem organizacji jest prowadzenie działalności edukacyjnej kształtującej właściwy stosunek społeczeństwa do przyrody ożywionej i nieożywionej.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Podczas prelekcji uczniowie zapoznali się z celami i zadaniami LOP oraz aktualnymi problemami przyrody. 

Członkowie Szkolnego Koła LOP i opiekun Pan Tomasz Wygoda zachęcają osoby zainteresowane do działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska.
Chętne osoby proszone są o zgłaszanie do Pana Tomasza Wygody.

 "Chroń przyrodę z Ligą Ochrony Przyrody” !!! 

Login - tylko zarejestrowani

  Kontakt

 tel. 14 6863200
 fax. 14 6863837


 Email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekt: Gabriela Aleksiewicz

Ankara Escort istanbul Escort Malatya Escort Adana Escort Bursa Escort Gaziantep Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Eskişehir Escort Eryaman Escort