misja szkoły

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
w Brzesku zapewnia swoim uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości, kreatywności, wrażliwości, samodzielności, otwartości na drugiego człowieka i problemy regionu, Polski i Europy.
 

Kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
ul. Okulickiego 2
32-800 Brzesko
tel. 14 6863200   fax. 14 6863837
 
                      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 do klas I trzyletniego i czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego 

na rok szkolny 2019/2020.

 

Od 25 kwietnia 2019r. do 10 czerwca 2019r. do godz. 15.00 - kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika składają wnioski o przyjęcie do Liceum /wniosek wydrukowany z systemu Vulcan/ wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. do godz.15.00  - kandydaci dokonują uzupełnienia wniosku o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty oraz w tym terminie istnieje możliwość dostarczeniaKwestionariusza danych osobowych, 3 opisanych fotografii, oświadczenia o woli uczęszczania na lekcje religii i oświadczenia o woli uczęszczania na lekcje etyki.

Od 25 kwietnia do 27 czerwca 2019r. - weryfikacja przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

28 czerwca 2019r. o godz.12.00 – podanie wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do Liceum.

Do 9 lipca 2019r. do godz.15.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie  oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

Ponadto można dołączyć: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy I Liceum Ogólnokształcącego obowiązani są dostarczyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz opinię wydaną przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

Kandydaci - laureaci konkursów i olimpiad dostarczają zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

10 lipca 2019r. o godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych do Liceum i listy kandydatów nieprzyjętych i podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w oddziałach Liceum.

Od 11 lipca do 23 sierpnia 2019r. – rekrutacja uzupełniająca do klas I Liceum dysponujących wolnymi miejscami.

 

********************************************************************************

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 do klas I czteroletniego i pięcioletniego Technikum

na rok szkolny 2019/2020.

 

Od 25 kwietnia 2019r. do 10 czerwca 2019r. do godz. 15.00 - kandydaci do Technikum im. Józefa Piłsudskiego składają wnioski o przyjęcie do Technikum /wniosek wydrukowany z systemu Vulcan/ wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. do godz.15.00  - kandydaci dokonują uzupełnienia wniosku o przyjęcie do Technikum o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty oraz w tym terminie istnieje możliwość dostarczeniaKwestionariusza danych osobowych, 3 opisanych fotografiioświadczenia o woli uczęszczania na lekcje religii i oświadczenia o woli uczęszczania na lekcje etyki.

Od 25 kwietnia do 27 czerwca 2019r. - weryfikacja przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Technikum dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

28 czerwca 2019r. o godz.12.00 – podanie wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do Technikum.

Do 3 lipca 2019r. do godz.15.00 – wydanie kandydatowi do Technikum skierowania na badania lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe/kształcenie w zawodzie.

Do 9 lipca 2019r. do godz.15.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe/kształcenie w zawodzie.

Ponadto można dołączyć: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy I Technikum obowiązani są dostarczyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz opinię wydaną przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

Kandydaci - laureaci konkursów i olimpiad dostarczają zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

10 lipca 2019r. o godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych do Technikum i listy kandydatów nieprzyjętych i podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w oddziałach Technikum.

Od 11 lipca do 23 sierpnia 2019r. – rekrutacja uzupełniająca do klas I Technikum dysponujących wolnymi miejscami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login - tylko zarejestrowani

  Kontakt

 tel. 14 6863200
 fax. 14 6863837


 Email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekt: Gabriela Aleksiewicz

Ankara Escort istanbul Escort Malatya Escort Adana Escort Bursa Escort Gaziantep Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Eskişehir Escort Eryaman Escort