misja szkoły

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Brzesku zapewnia swoim uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości, kreatywności, wrażliwości, samodzielności, otwartości na drugiego człowieka i problemy regionu, Polski i Europy.
 

Terminy rekrutacji w ZSP Nr 1 w Brzesku:

 

 

1) Od 23 kwietnia 2018r. do 11 czerwca 2018r. godz. 15.00 - kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej /wniosek wydrukowany z systemu/.

 

2) Od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r. do godz.15.00 - kandydaci dokonują uzupełnienia wniosku o przyjęcie do Liceum lub Technikum o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz poprzez dostarczenie:

Wniosku (kwestionariusz z danymi)Załączniki – Wniosek LO, Wniosek Technikum

 3 opisanych fotografii,

oświadczenia o woli uczęszczania na lekcje religii lub/i etyki

Załącznik – Oświadczenie „religia”/ Załącznik – Oświadczenie „etyka”.

 

3) Do 27 czerwca 2018r.  - weryfikacja przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego/Technikum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

4) 29 czerwca 2018r. godz. 12.00 – podanie wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

 

5) Do 3 lipca 2018r.  – wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły /zaświadczenie obowiązuje kandydatów do klas Technikum/

 

6) Do 9 lipca 2018r. do godz.12.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia

oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych (zaświadczenie lekarskie - kandydaci do Technikum),

o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły do 26.czerwca.

 

7) Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum i Technikum winni dostarczyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

8) Kandydaci - laureaci konkursów i olimpiad dostarczają zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

 

9) 10 lipca 2018r. godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych do szkoły i list kandydatów nieprzyjętych.

 

10) Od 11 lipca 2018r. do 22 sierpnia 2018r. - rekrutacja uzupełniająca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login - tylko zarejestrowani

  Kontakt

 tel. 14 6863200
 fax. 14 6863837


 Email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekt: Gabriela Aleksiewicz

Ankara Escort istanbul Escort Malatya Escort Adana Escort Bursa Escort Gaziantep Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Eskişehir Escort Eryaman Escort