Kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
ul. Okulickiego 2
32-800 Brzesko
tel. 14 6863200   fax. 14 6863837
 
                      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 do klas I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika

na rok szkolny 2020/2021.

Od 11 maja 2020r. do 23 czerwca 2020r. do godz. 15.00 - kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika składają wnioski o przyjęcie do Liceum /wniosek wydrukowany z systemu Vulcan/ wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 26 czerwca 2020r. do 30 czerwca 2020r. do godz.15.00 - kandydaci dokonują uzupełnienia wniosku o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz w tym terminie istnieje możliwość dostarczenia:

  • Kwestionariusza osobowego,
  • 3 opisanych fotografii,
  • oświadczenia o woli uczęszczania na lekcje religii,
  • oświadczenia o woli uczęszczania na lekcje etyki.

Od 11 maja do 24 czerwca 2020r. - weryfikacja przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13 lipca 2020r. godz.12.00 – podanie wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 20 lipca 2020r. do godz.12.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

Do wniosku ponadto można dołączyć: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego obowiązani są dostarczyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Kandydaci - laureaci konkursów i olimpiad dostarczają zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

21 lipca 2020r. godz.12.00podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych do Liceum i listy kandydatów nieprzyjętych i informację o liczbie wolnych miejsc.

Od 22 lipca do 24 sierpnia 2020r. – rekrutacja uzupełniająca do klas z wolnymi miejscami.

 

********************************************************************************

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 do klas I Technikum im. J. Piłsudskiego

na rok szkolny 2020/2021.

 

Od 11 maja 2020r. do 23 czerwca 2020r. do godz. 15.00 - kandydaci do Technikum im. Józefa Piłsudskiego składają wnioski o przyjęcie do Technikum /wniosek wydrukowany z systemu Vulcan/ wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 26 czerwca 2020r. do 30 czerwca 2020r. do godz.15.00 - kandydaci dokonują uzupełnienia wniosku o przyjęcie do Technikum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz w tym terminie istnieje możliwość dostarczenia:

  • Kwestionariusza osobowego,
  • 3 opisanych fotografii,
  • oświadczenia o woli uczęszczania na lekcje religii,
  • oświadczenia o woli uczęszczania na lekcje etyki.

Od 11 maja do 24 czerwca 2020r. - weryfikacja przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Technikum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13 lipca 2020r. godz.12.00 – podanie wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 14 lipca 2020r. – wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru Technikum.

Do 20 lipca 2020r. do godz.12.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

Do wniosku ponadto można dołączyć: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum obowiązani są dostarczyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Kandydaci - laureaci konkursów i olimpiad dostarczają zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

21 lipca 2020r. godz.12.00  podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych do Technikum i listy kandydatów nieprzyjętych i informację o liczbie wolnych miejsc.

Od 22 lipca do 24 sierpnia 2020r. – rekrutacja uzupełniająca do klas z wolnymi miejscami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login - tylko zarejestrowani

  Kontakt

 tel. 14 6863200
 fax. 14 6863837


 Email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekt: Gabriela Aleksiewicz

Ankara Escort istanbul Escort Malatya Escort Adana Escort Bursa Escort Gaziantep Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Eskişehir Escort Eryaman Escort