Kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
ul. Okulickiego 2
32-800 Brzesko
tel. 14 6863200   fax. 14 6863837
 
                      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
 

Najczęściej zadawane pytania

 Liceum Ogólnokształcące

 Najczęściej zadawane pytania podczas rekrutacji do LICEUM

 

    *Jaka jest minimalna ilość punktów, aby wziąć udział w rekrutacji do LO?

Do klasy I LO przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej oraz uzyskali minimum 100 punktów.

   *Jakie dodatkowe kryteria brane są pod uwagę przy rekrutacji do LO ?

W przypadku większej ilości chętnych kandydatów niż liczba wolnych miejsc brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a. wyniki egzaminu ósmoklasisty,

b. oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z j. polskiego, matematyki oraz dwóch dodatkowych przedmiotów (punktowane są przedmioty w zależności od wybranego oddziału). Dodatkowa informacja na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja /kryteria i warunki naboru kandydatów do klas pierwszych LO/ dział VI Rekrutacja do LO.

c. świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem,

d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły (więcej informacji na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja /kryteria i warunki naboru kandydatów do klas pierwszych LO/ dział V rekrutacja do LO )

    * W jaki sposób dokonuje się rekrutacji do LO?

Nabór do LO jest prowadzony w systemie rekrutacji elektronicznej, należy dokonać rejestracji elektronicznej w systemie VULCAN, wypełnić i złożyć wniosek o przyjęcie do LO w sekretariacie szkoły. 

W systemie rekrutacji elektronicznej  Vulcan  oferta dla kandydatów będzie opublikowana zgodnie z pierwotnym planem 11 maja 2020r., tak aby kandydaci mogli się z nią zapoznawać. Kandydaci będą mogli tylko przeglądać ofertę BEZ możliwości logowania do systemu.

    * Do ilu szkół można złożyć wniosek o przyjęcie?

Wniosek można złożyć do nie więcej niż trzech szkół publicznych z zaznaczeniem preferencji (jako pierwszą zaznacza się najbardziej pożądaną szkołę, zaś jako ostatnią najmniej).

   * Ile oddziałów można wybrać w obrębie LO?

Można wybrać dowolną liczbę oddziałów Liceum (klas z określonymi rozszerzeniami), podając preferencję (w kolejności od najbardziej preferowanej klasy do najmniej).

   * Kiedy rozpoczyna się rejestracja kandydatów do LO na rok szkolny 2020/21?

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podane w nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i zarządzeniu Kuratora Oświaty. Wszystkie dotychczasowe ustalenia dot. terminów od 10.04.2020 już nie obowiązują. 

   * Kiedy i gdzie można składać oryginał świadectwa ukończenia szkoły                            podstawowej?

Należy potwierdzić wolę przyjęcia do LO poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  - terminy zostaną dopiero określone przez Ministra Edukacji Narodowej.

    *Kiedy i gdzie będą ogłoszone wyniki rekrutacji?

Wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do LO (po zakwalifikowaniu należy dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej wraz z wnioskiem). Wyniki rekrutacji będzie również można sprawdzić w systemie rekrutacji elektronicznej Vulcan.

   *Kiedy i gdzie zostaną ogłoszone listy przyjętych do LO?

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich w budynku szkoły w widocznym miejscu.

   *Jakich języków można uczyć się w LO?

Uczniowie Liceum uczą się języka angielskiego jako pierwszego - kontynuacja w grupach międzyoddziałowych w zależności od stopnia zaawansowania. Drugim językiem jest język do wyboru przez ucznia: niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski. Jednak zawiązanie grupy międzyoddziałowej zależy od liczby chętnych.

   *Jakie oddziały są planowane w roku szkolnym 2020/21 w LO?

W roku szkolnym 2020/21 są planowane do utworzenia następujące oddziały:

klasa z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, chemia (przedmiot dodatkowy: ratownictwo medyczne, podstawy psychologii);

klasa z przedmiotami rozszerzonymi: język polski, historia, język angielski (przedmiot dodatkowy: edukacja medialno - techniczna oraz dziennikarstwo i media społecznościowe);

klasa z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, język niemiecki, geografia (przedmiot dodatkowy: podstawy iberystyki);

klasa z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, fizyka, język angielski (przedmiot dodatkowy: podstawy rysunku).

 

 *****************************************************************************

*****************************************************************************

 

  Technikum   

Najczęściej zadawane pytania podczas rekrutacji do TECHNIKUM

 

*W jaki sposób dokonuje się rekrutacji kandydatów do klas I Technikum?

Nabór do Technikum będzie prowadzony w systemie rekrutacji elektronicznej.  Kandydaci do Technikum muszą wcześniej dokonać rejestracji elektronicznej. 

W systemie rekrutacji elektronicznej  Vulcan  oferta dla kandydatów będzie opublikowana zgodnie z pierwotnym planem 11 maja 2020r., tak aby kandydaci mogli się z nią zapoznawać. Kandydaci będą mogli tylko przeglądać ofertę BEZ możliwości logowania do systemu.

Więcej informacji w zakładce: Rekrutacja – Dokumenty

          *W jakich kierunkach kształci szkoła?

W Technikum im. J. Piłsudskiego mamy do wyboru 6 kierunków:

technik rachunkowości, 

technik ekonomista, 

technik logistyk,

technik reklamy,

technik informatyk,

technik fotografii i multimediów.

           *Do ilu szkół można złożyć wniosek o przyjęcie?

Wniosek o przyjęcie do Technikum może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół. We wniosku określa się kolejność wyboru szkoły, podając preferencję (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).

           *Ile oddziałów można wybrać w obrębie Technikum?

Kandydaci w obrębie Technikum mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów z zaznaczeniem preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).

        *Jakie są najważniejsze terminy przeprowadzania postępowania                                     rekrutacyjnego?

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów będą podane w nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i zarządzeniu Kuratora Oświaty. Wszystkie dotychczasowe ustalenia dot. terminów od 10.04.2020 już nie obowiązują. 

    Które przedmioty są punktowane w poszczególnych klasach Technikum w                     procesie rekrutacji?

 

 

We wszystkich klasach przedmiotami punktowanymi są: język polski, matematyka, język angielski, informatyka.


   
* Jakie przedmioty rozszerzone są w poszczególnych klasach Technikum?

technik rachunkowości – matematyka

technik ekonomista – matematyka

technik logistyk – język angielski

technik reklamy – język angielski

technik informatyk – matematyka

technik fotografii i multimediów – język angielski

     *Jakich języków można uczyć się w szkole dodatkowo?

Drugi język kandydat wybiera z puli języków: język niemiecki,  język francuski, język rosyjski. Zawiązanie grupy zależy od liczby chętnych uczniów.

     *Jaka jest minimalna liczba punktów, która jest brana pod uwagę w procesie                rekrutacji?

W rekrutacji do Technikum im. J. Piłsudskiego przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskali liczbę punktów 80.

      *Czy do procesu rekrutacji potrzebne jest zaświadczenie lekarskie?

Tak, potrzebne jest zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie. 

      *Jak wygląda tryb odwoławczy w przypadku odmowy przyjęcia kandydata                   do szkoły?

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Więcej informacji w zakładce: Rekrutacja - Dokumenty

 

Login - tylko zarejestrowani

  Kontakt

 tel. 14 6863200
 fax. 14 6863837


 Email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekt: Gabriela Aleksiewicz

Ankara Escort istanbul Escort Malatya Escort Adana Escort Bursa Escort Gaziantep Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Eskişehir Escort Eryaman Escort