Proponowane kierunki kształcenia na rok szkolny 2020/2021

                      Liceum Ogólnokształcące

Propozycja oddziałów dla uczniów szkół podstawowych

 
                             
 
Klasa z przedmiotami rozszerzonymi:
biologia, chemia 
 
Przedmiot dodatkowy: ratownictwo medyczne
                                           podstawy psychologii
Przedmioty punktowane: j.polski-matematyka-biologia-chemia
 
 
 
 
 
                                                        
  
Klasa z przedmiotami rozszerzonymi:
język polski, historia, język angielski
 
   
Przedmiot dodatkowy: edukacja medialno-techniczna oraz dziennikarstwo i media społecznościowe
Przedmioty punktowane: j.polski-matematyka-j.angielski-historia
 
   
 
 
 
Klasa z przedmiotami rozszerzonymi:
 język angielski, język niemiecki, geografia
 
 
Przedmiot dodatkowy: podstawy iberystyki
Przedmioty punktowane: j.polski-matematyka-j.angielski-j.niemiecki
 
   
 
   
  
 
 
Klasa z przedmiotami rozszerzonymi:
 matematyka, fizyka, język angielski
 
 
 
Przedmiot dodatkowy: podstawy rysunku
Przedmioty punktowane:
j.polski-matematyka-j.angielski-fizyka
 
 
 
 
  
 
***********************************************************  Technikum
 

       Propozycja oddziałów dla uczniów szkół podstawowych

 
 
Technik rachunkowości
 lub
Technik ekonomista
     
Przedmioty punktowane:
j.polski-matematyka-j.angielski-informatyka
 
   
 
 
 
Technik informatyk     
  
Przedmioty punktowane:
j.polski-matematyka-j.angielski-informatyka
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Technik logistyk
     
Przedmioty punktowane:
j.polski-matematyka-j.angielski-informatyka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technik reklamy     
 
Przedmioty punktowane:
j.polski-matematyka-j.angielski-informatyka 
 
 
  
 
 
 
 
 
Technik fotografii i multimediów 
      
Przedmioty punktowane:
j.polski-matematyka-j.angielski-informatyka