Kontakt

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
ul. Okulickiego 2
32-800 Brzesko
tel. 14 6863200   fax. 14 6863837
 
                      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
 

Małopolskie Talenty - strona

 

 

Zobacz ulotkę

Zobacz plakat

 

 

MAŁOPOLSKIE TALENTY to projekt edukacyjny, którego celem jest wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie uczestnicząc w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach mogą rozwinąć swoje kompetencje z zakresu: język obcy (język angielski), kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość. We współczesnym świecie rozwój tych kompetencji kluczowych jest ważny już od najmłodszych lat.

Zajęcia z przedsiębiorczości

Zapewne wszyscy zastanawiamy się, co kryje czarna szafa z napisem Arkada, która znajduje się na pierwszym piętrze naszej szkoły. Otóż, stworzyła ją młoda i ambitna grupa 13 uczniów  ZSP Nr 1 w Brzesku, która w listopadzie 2017r. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w ramach zajęć Małopolskie Talenty.

 • 101
 • 102
 • 103
 • 104

Przykładowe produkty firmy  to między innymi modne grafiki w solidnych ramkach  czy świeczki z wosku pszczelego pochłaniające szkodliwe promieniowanie oraz działające kojąco na drogi oddechowe. 

Naszą misją jest spełnianie hasła:  ,,Kreatywność na co dzień’’

Arkadę  charakteryzuje oryginalność oraz ceny na każdą kieszeń. Sprzedaż odbywa się codziennie na każdej dużej przerwie. Prowadząc firmę uczniowie wykorzystują oprogramowanie i materiały przygotowane przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości - Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.

Podczas zajęć z przedsiębiorczości  przygotowujemy się  do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  Poznajemy szanse i zagrożenia wynikające z samozatrudnienia oraz kształtujemy  niezbędne postawy i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Na zajęciach założyliśmy  szkolne miniprzedsiębiorstwo – czyli własną, realnie działającą firmę zorganizowaną na wzór spółki jawnej. Wspólnicy firmy znaleźli pomysł na produkt i usługę, przygotowali biznesplan przedsięwzięcia, zgromadzili niezbędny kapitał, podjęli działania marketingowe, wyprodukowali  swoje produkty i usługi. Prowadzą również dokumentację finansową swojego miniprzedsiębiorstwa.

Zapraszamy do zakupu naszych produktów.

 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Fanpage/ Facebook

 Gabriela Gibała - wspólnik ARKADA s.j

 

Zajęcia z TIK

Uczestnicząc w zajęciach z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK), uczniowie mogą rozwijać swoje kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość,  sprawdzając się w roli programistów, grafików, web designerów, fotografów oraz filmowców.

 • 20180113_090222
 • 20180113_090233
 • 20180113_090251
 • 20180113_090302

Zajęcia matematyczno-techniczne

W listopadzie 2017r. rozpoczęła się w naszej szkole realizacja projektu Małopolskie Talenty. Nasza grupa liczyła 16 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Brzeskiego. Na początku było parę spotkań z pedagogiem szkolnym, na których integrowaliśmy się z nowo poznanymi kolegami i koleżankami. Dzięki udziałowi w zajęciach matematyczno – technicznych, mogliśmy w znacznym stopniu polepszyć swoje umiejętności z matematyki. Wspólnie rozwiązywaliśmy takie problemy, jak np. do czego służą wzory skróconego mnożenia, jak wykorzystać pojęcie środka ciężkości figury w dowodzeniu twierdzeń z geometrii, jak optymalizować procesy z wykorzystaniem modelowania matematycznego oraz jakie istnieją związki geometrii i trygonometrii z liczbami zespolonymi. Zajęcia były urozmaicane przygotowywaniem plakatów, które przedstawiały efekty naszej pracy. Materiał nieraz wykraczał poza program szkolny, przez co mogliśmy rozwinąć nasze zdolności matematyczne.  Znalazł się także czas na trochę zabawy z zagadkami z prawdopodobieństwa, np. doświadczalnie sprawdziliśmy paradoks Monty Halla, czy też rozwiązaliśmy problem wspólnych urodzin. Miła atmosfera panująca na zajęciach sprzyjała podniesieniu efektywności pracy.

Paulina i Weronika

 • IMG_20180407_111555
 • IMG_20180407_111604
 • IMG_20180515_121517
 • IMG_20180515_121636

Rozwój kształcenia zawodowego 2017-2020

ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

1 czerwca 2017 rozpoczęliśmy w szkole realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w perspektywie 2014-2020, działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, poddziałanie 10.2.2 kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

 Celem projektu jest kompleksowe wsparcie uczniów w uzyskaniu lub uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych, a także zdobycie doświadczenia na rynku pracy.

Uczniowie Technikum im. J. Piłsudskiego przez kolejne trzy lata będą mogli cyklicznie uczestniczyć w następujących kursach i szkoleniach:

 Wakacyjne płatne staże zawodowe. - 40 os.(termin realizacji lipiec/sierpień )

 1. Kurs prawa jazdy kat. B - 20 os.
 2. Kurs obsługi wózków widłowych - 12 os.
 3.  Kurs grafika komputerowa  - 10os x 25h
 4. Kurs warsztaty aplikacji multimedialnych 10os x 25h
 5. Kurs techniki sprzedaży - 10 os x 15h
 6. Kurs obróbka cyfrowa zdjęć - 10os x 25h
 7. Kurs księgowy - 10 os x 45h
 8. Kurs dokumentowanie usług transportowych i obsługa komputerowych programów magazynowych - 10os x 20h
 9. Kurs rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych - 10 os x 25h
 10. Dodatkowe zajęcia  wyrównawcze z matematyki – (8 os x 25 h) 2 gr
 11. Dodatkowe zajęcia  wyrównawcze z języka angielskiego  – (8 os x 25 h) 2 gr

Termin realizacji zajęć  wrzesień 2017 – czerwiec 2020

Szkolnym liderem projektu jest Pani Dorota Jedlińska.

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W DZIAŁANIACH PROJEKTU!

Mobilność uczniów i kadry ZSP Nr 1 w latach 2017-2019

NA PRAKTYKI ZAWODOWE DO HISZPANII  

  4 lipca 2017 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji potwierdziła, że projekt nr: 2017-1-PL01-KA102-036344  pt. „Kształcimy zawodowo! Mobilność uczniów i kadry ZSP Nr 1 w Brzesku” zatwierdzony został do realizacji z listy rezerwowej Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe i otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 101.412,00 EURO tj. 436.730,78 zł. Okres realizacji projektu: 02.10.2017 r. – 01.10.2019 r.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu 14 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 32 uczniów Technikum im. J. Piłsudskiego w ZSP Nr 1 będzie w ciągu najbliższych dwóch lat zdobywać doświadczenie zawodowe w Hiszpanii.

W ramach działania staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku  zorganizuje praktyki zawodowe dla 32 uczniów klas trzecich Technikum (w jednej grupie 16 osobowej po czterech uczniów z klas: Technik Informatyk, Technik Logistyk, Technik Organizacji Reklamy, Technik Ekonomista). 

4-tygodniowe staże zagraniczne w Hiszpanii (Andaluzja) odbędą się w następujących terminach:

1)      Marzec 2018 r. (przewidywany termin: 28.02.2018 - 28.03.2018)  – liczba uczestników: 16 uczniów + 2 opiekunów

2)      Listopad 2018 r. (przewidywany termin: 05.11.2018 - 30.11.2018) – liczba uczestników: 16 uczniów + 2 opiekunów

Nadrzędnym celem projektu w ramach w/w działania jest odbycie przez uczniów miesięcznej praktyki zawodowej w Hiszpańskich przedsiębiorstwach, określonej w programie nauczania technikum, a także doskonalenie znajomości języka zawodowego i zdobycie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych. W ramach zagranicznej praktyki zawodowej uczniowie będą mogli zdobyć nowe doświadczenia na stanowisku pracy w swoim zawodzie. Taka praktyka wzbogaci ich wiedzę merytoryczną i umiejętności w korzystaniu z obcojęzycznych źródeł informacji oraz pozwoli zrozumieć specyfikę zawodu, doskonalić zasady pracy w grupie i komunikować się ze współpracownikami.  

W ramach działania szkolenie kadry Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

w Brzesku  zorganizuje 5-dniową wizytę w Colegio Salesianos San Pedro (Hiszpania) dla 14 nauczycieli przedmiotów zawodowych tj. 4 nauczycieli informatyki, 4 nauczycieli ekonomi,
4 nauczycieli reklamy, 2 nauczycieli języka zawodowego). Wyjazdy nauczycieli w ramach działania Job shadowing odbędą się:

1)      Luty 2018 r. (przewidywany termin: 18.02.2018 - 24.02.2018)  – liczba uczestników: 7 nauczycieli (2 nauczycieli informatyki, 2 nauczycieli ekonomi, 

2 nauczycieli reklamy, 1 nauczyciel języka angielskiego)

2)      Luty 2019 r. (przewidywany termin: 20.01.2019 - 26.01.2019)  – liczba uczestników: 7 nauczycieli (2 nauczycieli informatyki, 2 nauczycieli ekonomi, 

2 nauczycieli reklamy, 1 nauczyciel języka angielskiego)

Celem wizyty uczestników projektu w ramach działania Job shadowing jest:

-  zapoznanie się z systemem kształcenia zawodowego w Hiszpanii,

- poznanie obowiązujących standardów i organizacji egzaminów zewnętrznych w nauczanych zawodach,

- obserwacja stosowanych metod nauczania kształcenia informatyków, logistyków, ekonomistów i reklamy (każdy nauczyciel w swoim zawodzie)

- poznanie nowoczesnej bazy dydaktycznej stosowanej w szkole Colegio Salesianos San Pedro (odpowiednio dla swojego zawodu) i sposobu jej wykorzystania na zajęciach

Ponadto, nauczyciele języka angielskiego zawodowego wzbogacą zakres słownictwa zawodowego, ugruntują swoją wiedzę i umiejętności podczas codziennych zajęć w Hiszpanii oraz będą wsparciem dla pozostałych nauczycieli kształcenia zawodowego. Beneficjenci projektu będą mogli przekonać się, które rozwiązania stosowane w Hiszpanii można wprowadzić do praktyki szkolnej lub jak zmienić warunki, aby poprawić ich efektywność nauczania.

 Autorkami projektu są Pani Dorota Jedlińska oraz Pani Bożena Maksylewicz.

Oficjalna strona projektu

Modernizacja kształcenia zawodowego

 MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZSP NR 1 - PODSUMOWANIE 

Od września 2010 roku do października 2015 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku uczestniczył w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce realizowanym w powiecie brzeskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Głównym celem działań podjętych w ramach projektu było wzmacnianie kluczowych umiejętności zawodowych uczniów, szczególnie umiejętności oczekiwanych przez pracodawców. W ZSP Nr 1 uczniowie realizowali powyższe działanie uczestnicząc w różnorakich kursach zawodowych, wizytach zawodoznawczych, seminariach tematycznych. Przez trzy lata uczniowie realizowali wakacyjne płatne staże zawodowe. W wyniku analizy sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy, w szkole cyklicznie planowano i realizowano kursy zawodowe, wzmacniające pozycję absolwentów na rynku pracy. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia m.in. w następujących kursach:

- obsługi nowoczesnych multimediów,

- administrowania sieciami i obsługa bazami danych,

- obróbki cyfrowej zdjęć i materiałów video,

- obsługi nowoczesnych urządzeń IT stosowanych w handlu,

- kadry i płace,

- florystycznym,

- obsługi wózków widłowych,

- prawo jazdy kat. B,

- obsługi programów magazynowych,

- pozyskiwania funduszy unijnych.

Zgodnie z regulaminami rekrutacji, pierwszeństwo udziału w poszczególnych kursach mieli uczniowie, dla których poszczególne umiejętności miały szczególne znaczenie. Np. kurs kadry i płace był dedykowany uczniom kształcącym się w zawodzie Technik Ekonomista, kurs obsługi wózków widłowych – dla Technika Logistyka i Technika Handlowca, kurs administracji sieciami i bazami danych – skierowany był przede wszystkim do uczniów kształcących się w zawodzie Technik Informatyk. Realizowany projekt przyczynił się do podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZSP Nr 1 w Brzesku. Uczniowie poszczególnych branż rozwijali swoje wiadomości i umiejętności poprzez uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego branżowego i matematyki finansowej. Uczniowie mający zalęgłości w nauce mogli uzupełnić swoją wiedzę na zajęciach wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego. Wszystkie typy zajęć cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Cykliczność zajęć pozwoliła wzmacniać umiejętności kluczowe dużej grupy młodzieży.

Realizacja projektu znacząco przyczyniła się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego. Podejmowane działania miały odzwierciedlenie w zdawalności egzaminów zawodowych np. w roku 2014 97% uczniów Technikum Informatycznego zdało egzamin zawodowy, co zapewniło szkole 5 miejsce w Polsce. Słuszność podejmowanych działań potwierdził wzrost zainteresowania kształceniem zawodowym wśród absolwentów gimnazjów. Analiza liczby uczniów Technikum im. J. Piłsudskiego wskazuje, że mimo narastającego niżu demograficznego  w rocznikach uczniów rozpoczynających kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych, ilość uczniów wybierających Technikum w ZSP Nr 1 utrzymuje się na tym samym poziomie ( 2013/2014 – 423 uczniów, 2014/2015 – 415 uczniów, 2015/2016 – 420 uczniów).

Realizacja projektu znacznie podniosła konkurencyjność szkoły. Opracowanie programu rozwojowego Technikum im. J. Piłsudskiego oraz doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt do zajęć praktycznych wpłynęło na wzmocnienie i unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły. Dzięki środkom z realizowanego projektu ZSP Nr 1 w Brzesku został wyposażony w pracownię komputerową, otwarto nowoczesną pracownię reklamy wyposażoną w komputery i ploter, doposażono pracownie językowe oraz pracownię ekonomiczną w zestawy interaktywne (tablice, projektory). Handlowcy podczas zajęć praktycznych mogli korzystać zakupionych ze środków projektu nowoczesnych kas fiskalnych i palmtopów.
Kolejnym innowacyjnym działaniem wdrożonym z szkole podczas realizacji projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” było upowszechnianie kształcenia z wykorzystaniem potencjału technicznego przedsiębiorstw. Uczniowie Technikum im. J. Piłsudskiego w ZSP nr 1 w Brzesku w latach 2010-2015 uczestniczyli w wielu wizytach zawodoznawczych. Uczniowie m.in. poznali pracę fabryki MAN w Niepołomicach, odwiedzili fabrykę FIAT AUTOPOLAND w Bielsku Białej, uczestniczyli wizycie zawodoznawczej w MOTOROLA SOLUTIONS w Krakowie, zwiedzili Elektrownię Szczytowo– Pompową w Żywcu. Szczególnie atrakcyjnym dla uczniów zawodu Technik Logistyk okazał się pobyt młodzieży na targach branżowych oraz zajęciach w Labolatorium Logistyki w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Cennym doświadczeniem dla Ekonomistów była wizyta na Giełdzie Papierów Wartościowych, Punkcie Informacyjnym UE oraz Sejmie RP.

Realizacja płatnych staży zawodowych była dla uczniów znakomitą okazją zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego. Działanie to znacząco wzmocniła współpracę szkoły z lokalnymi pracodawcami. Realizację płatnych staży zawodowych poprzedziło opracowanie w porozumieniu z  lokalnymi pracodawcami poszczególnych branż programów praktyk. Kolejnego bezpośredniego kontaktu pracodawcami wymagało przygotowanie stosownych dokumentów. Dzięki bezpośrednim spotkaniom i rozmowom z przedsiębiorcami wzmocniono współpracę związaną z coroczną organizacją miesięcznych praktyk zawodowych.  Uczniowie Technikum w ZSP Nr 1 mieli okazję zdobyć doświadczenia zawodowe u lokalnych przedsiębiorców: Zasada Trans Spedition, FHU Comtel, Centrum Ubezpieczeń i Finansów PARTNER, A4 Studio, Studio DELTA, Karpiel sp. z o.o. i inne.

Realizacja projektu znacząco wpłynęła na poprawę wizerunku kształcenia zawodowego wśród młodzieży. Uczniowie wybierając technika nie czują się „gorszymi uczniami”. Są świadomi podjętych decyzji, znają mocne strony zdobycia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Wiedzą, że zdobyty zawód wzmacnia ich pozycję na rynku pracy i nie zamyka możliwości dalszego kształcenia. Zdobyte podczas realizacji projektu doświadczenia, szkoła wykorzystuje realizując swoje zadania statutowe. Chcąc otworzyć się na potrzeby lokalnego rynku pracy, ZSP Nr1  od dwóch lat cyklicznie organizuje szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego, na które zaprasza lokalnych przedsiębiorców. Szkolenia są dla nauczycieli znakomitą okazją wymiany doświadczeń oraz wzmacniają lokalną współpracę na rzecz zatrudnienia. Również od dwóch lat ZSP Nr 1 znacznie wzmocniło współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami. Corocznie w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości uczniowie biorą udział w ramach zajęć kształcenia zawodowego w wizytach zawodoznawczych, zgodnych z kierunkami kształcenia, np. Technik Organizacji Reklamy – Wizyta w Brzeskiej Oficynie Wydawniczej A. Dziedzic czy w Studio Masters, Technik Logistyk – Zasada Trans Spedition czy Karpiel sp. z o.o., Technik Ekonomista – Urząd Skarbowy w Brzesku, PUP Brzesko.

Podejmowane działania wzmacniają pozytywny wizerunek szkoły w lokalnym środowisku oraz podnoszą jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego ZSP Nr 1.

 • 101
 • 102
 • 103
 • 104

KSZTAŁCIMY ZAWODOWO

 

KSZTAŁCIMY ZAWODOWO! – I etap rozpoczęty.

Blog uczestników wyjazdu do Walencji

 

 

10.04.2015 uczestnicy projektu z opiekunami p. A. Ożóg oraz z p. Ł. Filipem wyjechali na 28 dni do Hiszpanii. W Walencji przez 4 tygodnie uczniowie będą odbywać praktyki w przedsiębiorstwach zgodnie z opracowanym programem praktyk. Wyjazd będzie znakomitą okazją zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych, szlifowania języka angielskiego i hiszpańskiego oraz poznanie mieszkańców i  kultury Walencji.

 

23 lutego 2015 r.  po podpisaniu umowy finansowej z FRSE,  rozpoczęliśmy w naszej szkole realizację projektu, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – POWER.  Realizacja pierwszego etapu projektu – organizacji wyjazdu 16 uczniów technikum w zawodzie Technik Logistyk i Technik Informatyk do Walencji /Hiszpania/ - była bardzo trudna, z uwagi na krótki okres pomiędzy podpisaniem umowy a zaplanowanymi terminami wyjazdu.

 

23 lutego p. dyr. M. Góra podpisała umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Od tego momentu podjęto intensywne działania, mające na celu zorganizowanie wyjazdu w terminie zaplanowanym w projekcie. Udało się dzięki  zaangażowaniu wielu osób: p. dyr. M. Góry, która czuwała nad właściwym przebiegiem wszystkich działań, p. D. Jedlińska  koordynowała i nadzorowała czynności związane z właściwym dokumentowaniem  i organizowaniem wyjazdu zgodnie w wytycznymi programu POWER, p. Ł. Filip zajmował się organizacją wyjazdu oraz współpracą z partnerem w Hiszpanii, ustalając porozumienie dotyczące wyjazdu, p. M. Tracz czuwa  nad właściwym rozliczeniem finansowym projektu.

 

Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do wyjazdu wzięli udział w przygotowaniu pedagogicznym i kulturowym. Pani Aleksandra Ożóg poprowadziła dla uczniów  zajęcia z podstaw języka hiszpańskiego, p. Ewa Wolny – Dziurgot – przygotowanie pedagogiczne, a p. Dorota Tomczyk kurs pierwszej pomocy.

 

Opracowany projekt składa się z dwóch typów działań: szkolenie kadry/ job shadowing oraz staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach. Projekt obejmuje  działania dotyczące zarówno pracowników związanych z kształceniem zawodowym  jak również uczniów Technikum im. J. Piłsudskiego w ZSP Nr 1 w Brzesku. W ramach realizacji projektu zostały zorganizowane praktyki zawodowe dla uczniów klas trzecich technikum w zawodach technik logistyk oraz technik informatyk.  Zaplanowano jeden staż zawodowy dla 16-osobowej grupy mieszanej tj.: 8 uczniów Technikum Logistycznego i 8 uczniów Technikum Informatycznego w firmach o specjalnościach informatycznych i  logistycznych.  Staże odbywają się w Walencji w Hiszpanii.

 

Działanie SZKOLENIE KADRY przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotów zawodowych nauczanych w ZSP Nr 1 w Brzesku, łącznie 14 osób. Uczestnicy objęci działaniem zapoznają się z organizacją kształcenia zawodowego Wielkiej Brytanii na poziomie odpowiadającym polskiej szkoły zasadniczej i technikum, oraz kształcenia osób dorosłych, uwzględniając kształcenie praktyczne.

 

W ramach realizowanych działań szkoła podjęła współpracę z partnerami w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

 

Wyjazd kadry pedagogicznej zaplanowano na 16-22.08.2015

 

 

“KSZTAŁCIMY ZAWODOWO! - INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM” –  to projekt zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku, w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+  sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Opracowany projekt składał się z dwóch typów działań: szkolenie kadry/ job shadowing oraz staże osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach. Zaplanowane działania skierowane były do dwóch grup docelowych, tj. 16 uczniów technikum w zawodach: technik logistyk i technik informatyk oraz 14 osób kadry dydaktycznej - nauczycieli kształcenia zawodowego.

W ramach realizacji projektu  w dniach 11.04.2015 - 09.05.2015 zorganizowano praktyki zawodowe dla uczniów klas trzecich technikum. W 28 dniowym stażu zawodowym wzięła udział 16 osobowa grupa mieszana tj.: 8 uczniów Technikum Logistycznego i 8 uczniów Technikum Informatycznego w firmach o specjalnościach informatycznych i  logistycznych.  Staże odbyły się w Walencji w Hiszpanii. Nadrzędnym celem stażu było odbycie przez uczniów miesięcznej praktyki zawodowej, określonej w programie nauczania technikum, doskonalenie znajomości języka zawodowego oraz  zdobycie nowych umiejętności i kompetencji zawodowych. W ramach zagranicznej praktyki zawodowej uczniowie zdobyli również nowe doświadczenia na stanowisku pracy w swoim zawodzie. Taka praktyka wzbogaciła ich wiedzę merytoryczną i umiejętności w korzystaniu z obcojęzycznych źródeł informacji oraz pozwoliła zrozumieć specyfikę zawodu, doskonalić zasady pracy w grupie i komunikować się ze współpracownikami. Staż zagraniczny pozwolił im poznać i zrozumieć zasady funkcjonowania  przedsiębiorstw, zakres norm, przepisów i procedur stosowanych w krajach Unii Europejskiej w zawodach informatyk oraz logistyk. Wyjazd i praktyka w firmie zagranicznej wzbogaciła ich język merytoryczny oraz znajomość bazy technicznej wykorzystywanej w firmach Unii Europejskiej. Otworzyła młodych ludzi na nowe technologie, nowych ludzi i ich kulturę a także nowe miejsca, które mogą w życiu poznać pomimo, że pochodzą z małych miejscowości. W trakcie pobytu w Hiszpanii uczniowie  nawiązywali kontakty z potencjalnymi pracodawcami i współpracownikami oraz rówieśnikami. Udział uczniów w praktykach rozwinął ich osobowość, kompetencje oraz przedsiębiorczość. Projekt spełnił również oczekiwania uczniów w sferze kulturowo-językowej. Uczestnicy praktyk poznali kulturę i życie codzienne odwiedzanych regionów. Ważnym atutem realizacji stażu była możliwość uzyskania certyfikatu Europass Mobility oraz certyfikatów potwierdzających udział uczniów w mobilności oraz zajęciach z języka hiszpańskiego. Dokumenty  te zostały wystawione imiennie na każdego uczestnika, który zaliczył praktykę. Europass Mobility i przekazane uczniom certyfikaty stanowiły wartość dodaną w procesie kształcenia zawodowego uczestników praktyki.

 Drugim działaniem realizowanym w projekcie było job shadowing. Udział w projekcie był kolejnym doświadczeniem dla nauczycieli kształcenia zawodowego ZSP Nr 1 w Brzesku. 14 osobowa, mieszana grupa w dniach 16.08.2015-22.08.2015 uczestniczyła w wymianie doświadczeń w ADC College w Londynie, Wielka Brytania.  Wymiana doświadczeń wpłynęła na nowelizację i weryfikację procesu kształcenia w zawodach Technik Logistyk, Technik Informatyk, Technik Ekonomista oraz Technik Organizacji Reklamy w ZSP Nr 1. W trakcie tygodniowego szkolenia uczestnicy objęci działaniem zostali zapoznani z organizacją kształcenia zawodowego Wielkiej Brytanii na poziomie odpowiadającym polskiej szkoły zasadniczej i technikum, oraz kształcenia osób dorosłych, uwzględniając kształcenie praktyczne. Dzięki podjętym działaniom zrealizowano następujące cele:

1. zapoznano nauczycieli  z organizacją brytyjskiego systemu kształcenia, w tym m.in. powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy, zakresem współpracy z pracodawcami, organizacją doradztwa zawodowego oraz systemem kształcenia osób dorosłych;

2. nauczyciele nabyli nowe doświadczenia, poznali dobre praktyki w kształceniu zawodowym, m.in. :zakres i zasady stosowania ECVET w kraju partnerskim; bazę dydaktyczną teoretycznego i praktycznego kształcenia zawodowego ADC COLLEGE; zakres i sposoby wykorzystywania technik informatycznych w trakcie zajęć szkolnych; wykorzystania metod e-learningowych i stosowania modułowego systemu kształcenia w zawodach; wsparcia osób dorosłych.

 Beneficjenci projektu przekonali się, które rozwiązania stosowane w UK można wprowadzić do praktyki szkolnej lub jak zmienić istniejące warunki, aby poprawić ich efektywność. Jednym z widocznych rezultatów wprowadzonych w ZSP Nr 1 jest wzmacnianie współpracy szkoły z lokalnymi pracodawcami (zaproszenia na wspólne szkolenia, organizacja wizyt zawodoznawczych w firmach) oraz wykorzystywania metod e-learningu w procesie kształcenia uczniów.

 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 

 

 

 

 

Login - tylko zarejestrowani

  Kontakt

 tel. 14 6863200
 fax. 14 6863837


 Email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Projekt: Gabriela Aleksiewicz

Ankara Escort istanbul Escort Malatya Escort Adana Escort Bursa Escort Gaziantep Escort izmir Escort kızılay Escort Ankara Rus Escort Eskişehir Escort Eryaman Escort